Riolering

Wij staan in voor al uw rioleringswerken, zowel vernieuwen als aanleggen van een gescheiden riolering volgens de nieuwe wetgeving;


Verplicht gescheiden lozing van regenwater en afvalwater

 In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om afvalwater en hemelwater/regenwater gescheiden te lozen.
Of u verplicht bent om uw afvalwater en regenwater gescheiden te lozen, is afhankelijk van;
* het rioleringsstelsel in uw straat
* de ouderdom van uw woning
Voor woningen die gebouwd zijn voor 1999 geldt het volgende:
*deze woningen moeten het afvalwater en hemelwater gescheiden lozen wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel in de straat aanwezig is. Om te weten welke type rioleringsstelsel aanwezig is in je straat, kan je contact opnemen met uw rioolbeheerder.
* bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zal u verplicht worden om uw hemelwater en afvalwater gescheiden te lozen. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn, op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd.
- voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en regenwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
Voor nieuwe woningen of bij grondige verbouwingen is sinds 1999 een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater en de bouw van een regenwaterput steeds verplicht.