Maaien en hooien van weiden/gazons

Maaien van weiden, ook mogelijk met klepelmaaier of weidebloter, klepelen van groenbemesters