Loonwerken

Loonwerken:

Weiden/gazons;

- Gras maaien van weiden, ook met weidebloter of klepelmaaier

- Gras keren/schudden en harken

- Persen van hooi/stro in kleine balen

- Wikkelen van kleine balen

- strooien van meststoffen

Landbewerking;

- Ploegen, frezen, nivelleren met rotoreg,....

Transport:

- vervoer en verkoop van compost, boomschors, teelaarde, hakselhout,.....

- leveren van zand, stabilisé, grind,.....